Outplacement

Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers bij hun outplacementtraject richting nieuw werk. Het outplacementtraject start met een intakegesprek waarin jouw persoonlijke situatie in kaart wordt gebracht. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld die de basis vormt van het traject. Hierbij hanteer ik verschillende fases:

Fase 1:  Kennismaking

 • Oriëntatie op de loopbaan  
  Dit onderdeel bestaat uit onderdelen die antwoord geven op vragen als: wie ben je? wat wil je? wat doe je? wat kan je?
 • Oriëntatie op de arbeidsmarkt
  In deze periode verken je de arbeidsmarkt (in termen van sectoren, branches en regionale bedrijven) en leer je de actuele arbeidsmarkt gericht benaderen (in termen van vraag en aanbod). We kijken welk type organisatie en functie overeenkomt met je persoonlijk profiel. Op basis hiervan maken we een overzicht van mogelijke werkgevers 
 • Onderzoek beroepskeuze
  In deze module wordt onderzocht welke functies het meest geschikt voor je zijn
 • Oriëntatie op beroepen
  In een serie gesprekken met de consultant krijg je een beeld van verschillende (soorten) functies.
 • Motivatieversterking
  Het voornaamste doel van deze individuele training is het wegnemen van belemmeringen. Hierdoor vergroot je immers de kans op een baan. Je leert uit je slachtofferrol te komen en ruimte te geven aan nieuwe kansen. Hierdoor komt er weer perspectief op werk. Je wordt je bewust van je sterke en zwakke persoonskenmerken op het gebied van kennis, gedrag en vaardigheden. 

Fase 2 : Werk

Individuele sollicitatietraining
Om te beginnen gaan we na over welke sollicitatievaardigheden je al beschikt. Vervolgens worden de ontbrekende vaardigheden aangeleerd. De sollicitatietraining kent zes onderdelen, waarbij je alleen volgt wat voor jou relevant is:

 • vacatures analyseren
 • telefonisch informeren (arbeidsmarkt benaderen)
 • CV maken
 • sollicitatiebrief schrijven
 • sollicitatiegesprek voeren
 • onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Fase 3 : Netwerken
Uit onderzoek blijkt dat een hoog percentage middelbaar en hoger opgeleiden werk vindt via netwerken. Begeleiding je bij het in kaart brengen van netwerken en bij het nemen van barrières tijdens het netwerken.

Fase 4 : Profilering op social media